Hlavní ulice Placa – Stradum

Historické jádro Dubrovníku je hojně navštěváno turisty z celého světa. A není divu, vždyť je to jedinečné místo, které na první pohled dýchá historií. Starý Dubrovník patří k nejzajímavějším památkám Jižní Dalmácie. Zejména pokud navštívíte místo ve večerních hodinách, zažijete skutečnou romantiku. Je to část města, která vznikla po zemětřesení a představuje typické místo s patricijskými domy přelomu 17. a 18. století. Placa Stradun tvoří hlavní spojnici Starého Dubrovníku, z ní potom vybíhají strmé a křivolaké uličky s mnoha schody, které směřují až vysoko k hradnímu opevnění. Pro svou unikátnost bylo město zapsané na seznam kulturního dědictví UNESCO.

Co všechno uvidíte?

Chrám svatého Spasitele.

Na Placa Stradun najdete hned několik zajímavých památek, které stojí za vaši pozornost. Při vstupu od brány Pile můžete navštívit renesanční kostel svatého Spasitele z počátku 16. století. Jednolodní kostel byl postaven na popud obyvatel Dubrovníku jako výraz proseb a přání, aby město bylo ušetřeno katastrofálních zemětřesení.

Františkánský klášter.

Kousek dál stojí Františkánský kostel v románsko – gotickém slohu se zajímavou lékarnou a klenotnicí. Navíc je zde bohatá knihovna a cenný interiér kostela. Můžete si zde prohlédnout Klášterní muzeum, které je otevřeno denně od 9 do 17 hod., vstupné činí 25 kun.

Elegantní městská kašna.

K technickým památkám patří Onofriova kašna, která sloužila obyvatelům Dubrovníku v rámci vodovodního systému v polovině 13. století. Tato městská kašna na prostranství před kostelem sv. Spasitele kdysi zásobovala celý Dubrovník vodou z deset kilometrů vzdáleného horského pramene.

Dojdete až k majestátnímu Knížecímu paláci.

Placa Stradun končí na náměstí Poljana Luža, kde najdete naříklad Chrám sv. Blažeje, Rolandův sloup, palác Sponza, dům Luža nebo městskou zvonici a divadlo. V jedné z části náměstí je pak nejkrásnější stavba Dubrovníku – Knížecí palác. Pokud jste již znaveni památkami, odpočiňte si u šálku kávy ve zdejší vyhlášené Městské kavárně, která se nachází hned vedle paláce.

Zatím nikdo nic nenapsal.

Okomentovat článek

TOPlist