Pevnost Lovrijenac

Dubrovník má hned několik slavných přezdívek, jednou z nejznámějších jsou „chorvatské Athény“ a je nutné podotknout, že toto přízvisko není daleko od pravdy. Vždyť toto místo bylo v roce 1979 zapsáno na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Město však potkalo několik katastrof jako zemětřesení na konci 17. století, kdy zahynulo téměř veškeré obyvatelstvo Dubrovníku nebo občanská válka v 90. letech 20. století, která výrazně poškodila historické centrum. Pododný osud mělat i pevnost Lovrijenac (česky pevnost svatého Vavřince), které místní obyvatelé neřeknou jinak než „Dubrovnický Gibraltar“.

Svobodu nelze koupit za všechno zlato světa.

V Dubrovníku najdete několik pevností a rozsáhlý fortifikační systém v podobě obranných hradeb. Mimo hlavní městskou pevnost stojí tři bývalé hrady – Lovrijenac, Bokar a Ravelin. Lovrijenac se rozkládá na mořských útesech asi 37 metrů nad mořským dnem. Je situován za západní zdí historického centra města a původní jádro stavby pochází z 11. století. Nad vstupní bránou hradu je vytesán nápis – poselství pro jeho návštěvníky: „Svobodu nelze koupit za všechno zlato světa.“ Také hrad Lovrijenac byl součástí rozsáhlé městského opevnění. Hrad tvoří trojúhelníkový půdorys se třemi terasami.

Město soli a lodí mělo hodně nepřátel.

A proč vlastně bylo potřeba tak mohutné opevnění? Chorvatský Dubrovník byl totiž v minulosti slavnou a mocnou samostnanou republikou, která měla hodně nepřátel. Dubrovnická republika, také zvaná Ragusa získala výsadní postavení již v 7. století a podržela si ho až do doby zámořských objevů. Rozkvět zažívala republika zejména na prahu novověku v období přelomu 15. a 16. století. Obyvatelé Dubrovníku zbohatli zejména na těžbě soli a silné námořní flotile. Úpadek začal v 18. století. Lovrinac střežil vstup do města před obávanými Benátčany, traduje se, že ze strachu před nimi postavili obyvatelé Dubrovníku pevnost do tří měsíců. Dnes se zde hraje divadlo, zejména pak hry se shakespearovskou tématikou.

Jak se dostat k pevnosti?
Nejhezčí cestou k pevnosti je procházka z historického centra města do Starého přístavu, kde jsou rybářské bárky, odtud k Novému přístavu, mořským restauracím, pak k Pločské bráně a odtud po strmých schodech a přes příjemný parčík s lavičkami k pevnosti. Pokud budete mít štěstí, bude se tu třeba konat koncert, slavnost či divadlo.

Zatím nikdo nic nenapsal.

Okomentovat článek

TOPlist